Porady dotyczące pisania listu motywacyjnego

16 cze
List motywacyjny, obok CV, stanowi uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych. Podobnie jak CV powinien być czytelny i przejrzysty. Jeśli chodzi o objętość listu motywacyjnego nie ma tu jednoznacznych kryteriów.

Jedni eksperci wskazują na to, iż list motywacyjny powinien być on krótkim dokumentem na maksymalnie pół strony, inni dopuszczają nawet kilka stron. W liście motywacyjnym należy wskazać w nagłówku własne dane osobowe i dane niezbędne do kontaktu a następnie adresata listu. Pożądane jest, aby była to konkretna osoba. Niekiedy jednak jest to niemożliwe- zwłaszcza wtedy, gdy rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną z podaniem ogólnego adresu e-mail- w takim przypadku wystarczy nazwa firmy.

List motywacyjny należy zacząć i zakończyć zwrotem grzecznościowym. Istotą listu motywacyjnego jest wskazanie motywów podjęcia pracy na danym stanowisku i wskazanie na korzyści, jakie pracodawca może odnieść po zatrudnieniu danej osoby. Ważne by nie powielać danych zawartych w CV, a jedynie wyróżnić te informacje, które będą najbardziej przydatne na danym stanowisku.

Jeśli list jest odpowiedzią na konkretne ogłoszenie, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wskazanie nazwy stanowiska. Jeśli natomiast list jest kierowany do firmy, która nie ogłosiła naboru na wolne stanowisko, należy wskazać powody jej wyboru na przyszłego pracodawcę, określić dział, w jakim chcielibyśmy pracować i posiadane kwalifikacje, które będą niezbędne do efektywnego wykonywania pracy.

W liście motywacyjnym należy unikać ogólników, a wskazywać na swoje konkretne umiejętności. List należy napisać na komputerze i własnoręcznie podpisać.

Pracownicy.org.pl to serwis z poradami dla osób pracujących i szukających pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.