Porady dotyczące pisania CV

16 cze
Jednym z dokumentów niezbędnym przy poszukiwaniu pracy jest CV, które niejednokrotnie stanowi pierwszy kontakt pracodawcy z potencjalnym pracownikiem. Istnieje kilka norm, jakimi należy się kierować przy jego pisaniu.

Standardowe CV powinno mieścić się maksymalnie na dwóch stronach formatu A4. Kartki powinny być białe. Wskazane jest, aby zostało napisane na komputerze, czytelną prostą czcionką. Wyjątkiem są stanowiska, na których wymagana jest wyjątkowa kreatywność np. w przypadku zawodów artystycznych. W takich przypadkach można stosować ozdobny papier, finezyjną czcionkę i inne ozdobniki.

Na początku należy podać swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania oraz e-mail. Można również wkleić swoje aktualne zdjęcie. Następnie należy wskazać na edukację oraz doświadczenie zawodowe. Obie te kategorie należy wpisać w kolejności chronologicznej poczynając od ostatniego kierunku studiów i stanowiska pracy. Niekiedy można krótko opisać zakres obowiązków na wskazanych stanowiskach i wskazać na unikalną tematykę pracy magisterskiej czy dyplomowej.

Jeśli doświadczenie zawodowe kandydata jest niewielkie, może on również opisać odbyte staże, praktyki czy wolontariat. Kolejną grupą są kursy i szkolenia, które mogą być przydatne na danym stanowisku. Należy również wskazać na znajomość języków obcych w mowie i w piśmie oraz na znajomość obsługi komputera.

Aby się wyróżnić można wymienić swoje hobby i zainteresowania. Częstą praktyką jest również podanie danych osób, które mogą wystawić aplikującemu referencje. Wszystkie podane informacje muszą być zgodne z prawdą.

Na końcu CV należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Jeśli CV jest wysyłane tradycyjną pocztą oświadczenie na temat przetwarzania danych osobowych należy podpisać.

Pracownicy.org.pl to serwis z poradami dla osób pracujących i szukających pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.