Gdzie szukać pracy

16 cze
W dobie rozwoju systemów teleinformatycznych dostępność do ogłoszeń pracy z terenu całej Polski, a nawet i świata, jest łatwiejsze niż kilka lat temu. Można, więc korzystać ze źródeł tradycyjnych, dzięki informacjom od znajomym (tzw. poczta pantoflowa).

Osoby poszukujące pracy mają do wyboru kilkanaście źródeł oferujących pracę. Po pierwsze są to oferty pracy zamieszczane w portalach bądź podrubrykach portali kierowanych zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców. Oferują one nie tylko gotowe narzędzia do sporządzania dokumentów rekrutacyjnych takich jak CV i list motywacyjny, ale również mnóstwo porad i informacji związanych z procesem poszukiwania pracy i metodami rekrutacji. Warto wspomnieć, że pracodawcy prywatni oraz urzędy administracji publicznej w większości również zamieszczają ogłoszenia na własnych stronach internetowych.

Kolejną drogą jest złożenie swoich dokumentów do agencji pośrednictwa pracy, która aktywnie poszukuje pracowników dla firm, zarówno w pełnym, jak i niepełnym czasie pracy. Pracy można również poszukiwać tradycyjnymi drogami poprzez ogłoszenia w prasie czy, już coraz rzadziej, w środkach masowego przekazu takich jak radio czy telewizja.

Bezrobotni mają dodatkowo możliwość skorzystania z pomocy urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy czy instytucji specjalistycznych np. kierujących swoją pomoc w kierunku osób niepełnosprawnych. Jednocześnie te instytucje bardzo często prowadzą dla osób poszukujących pracy szkolenia podnoszące kwalifikację zawodowe oraz usługi związane z doradztwem zawodowym.

Można również kierować swoją ofertę bezpośrednio do firmy, która wzbudzi nasze zainteresowanie. Możliwości są więc nieograniczone, a więc do dzieła!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.