Wypełnianie formularza aplikacyjnego

16 cze

Duże firmy, koncerny i korporacje zamiast standardowego CV i listu motywacyjnego wolą stosować formularze aplikacyjne, znajdujące się najczęściej na stronie internetowej firmy. Dlaczego formularze? Z prostego powodu – pytania umieszczone w takim formularzu precyzują najczęściej ścisłe oczekiwania pracodawcy, co do nowo zatrudnionych pracowników. Aplikujący udzielając na nie odpowiedzi dowiaduje się, czego pracodawca wymaga na danym stanowisku, i nie musi umieszczać w CV a nie liście motywacyjnym informacji, które z punktu widzenia firmy są jej zupełnie nieprzydatne.

W formularzu znajdziemy zarówno pytania zamknięte jak i otwarte. Zamknięte: sprawdzają nasze faktyczne umiejętności np. znajomość języków obcych, umiejętność obsługi takich czy innych urządzeń, które mają kluczowe znaczenie dla pozyskania stanowiska pracy itd. Pytania otwarte, na które w formularzu mamy przykładowo pół strony miejsca – muszą zostać wypełnione. Jeśli nie mamy nic do powiedzenia w danym temacie – nasza oferta zostanie najprawdopodobniej odrzucona. Często w pytaniach otwarte pada zagadnienie dotyczące umiejętności radzenie sobie ze stresem, np. jak zachowalibyśmy się w wymyślonej przez pracodawcę sytuacji i czy już byliśmy kiedykolwiek w podobnej, a jeśli tak to jak sobie z nią poradziliśmy.

Wypełniając formularz aplikacyjny pamiętajmy o czytelnym zapełnianiu oznaczonych rubryk i stosowaniu się ściśle do określonych zasad. Jeśli jest informacja, że pismo ma być wypełnione ołówkiem albo czarnym długopisem wyłącznie literami drukowanymi – to nie odbiegajmy od tego schematu. Możliwe, że kilka standardowych punktów aplikacji sprawdza komputer, więc nie narażajmy się na to, że nie odczyta naszych danych z powodu prostego błędu w pisowni. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza przeczytajmy też uważnie broszurę rekrutacyjną – bardzo możliwe, że znajdziemy w niej informacje, które będą przydatne przy wysyłaniu naszej aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.