Wypowiedzenie umowy o pracę

30 lip

Pracodawca i pracownik mają prawo do wypowiedzenia umowy o pracę lub rozpoczęcia działań mających na celu obustronne jej rozwiązanie. Złożenie wypowiedzenia skutkuje rozpoczęciem okresu, po którego upływie następuje rozwiązanie kontraktu.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony trwa 2 tygodnie. Może nastąpić, gdy umowa trwa ponad 6 miesięcy i zawiera odpowiednią klauzulę.

Wypowiedzenie umowy na czas określony trwa zaś 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, jeśli dłużej – miesiąc, a gdy czas zatrudnienia przekroczył 3 lata – trwa 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny wynosi 3 dni, gdy umowa trwa krócej niż 2 tygodnie, jeśli dłużej tydzień, a gdy czas zatrudnienia przekroczył 2 tygodnie – trwa 3 miesiące.

Możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia. Może nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika po 3 miesiącach od niezdolności do pracy lub po okresie pobierania zasiłku bądź wynagrodzenia chorobowego. Może także dojść do rozwiązania umowy dyscyplinarnie na przykład w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracownika.

Pracownik również może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Może to zrobić, gdy posiada oświadczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy, bądź, gdy pracodawca dopuści się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Dopuszcza się również rozwiązanie poprzez porozumienie stron. To oferta ze strony pracownika, na którą pracodawca może wyrazić zgodę. Jeśli dojdą do porozumienia umowa może zostać rozwiązana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.