Jak uzyskać staż z urzędu pracy?

16 cze

Od stycznia 2010 roku stypendium stażowe wzrosło z 684,81 do 717 zł netto, dlatego też coraz więcej młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie pracy zawodnej właśnie od stażu, który może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Kto może otrzymać staż?

W pierwszej kolejności na staż przyjmowani są absolwenci szkół średnich, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Staż przysługuje również studentem niestacjonarnym oraz absolwentom szkół wyższych przed ukończeniem 27 roku życia, którzy posiadają dyplom nie dłużej niż 12 miesięcy. W dalszej kolejności na staż kierowani są bezrobotni bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz po 50 roku życia.

Podstawowe kroki

Przy staraniu się o staż niezbędna jest rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Status bezrobotnego daje możliwość bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia w trakcie szukania, jak i odbywania stażu. Oferty stażu przedstawiane są przez urzędnika, jednak również samodzielnie można znaleźć taką, która najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom i umiejętnościom. Po wybraniu, najczęściej kilku ofert, kandydat kierowany jest na rozmowy kwalifikacyjne. Decyzję o rozpoczęciu stażu podejmuje przyszły pracodawca, informując kandydata. Zakończeniem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy z urzędem pracy.

Dodatkowe korzyści

Stażysta ma prawo do 2 dni urlopu za każde 30 przepracowanych. Może również ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.